Uw aandachtspunten

Voor het succesvol toepassen van e-health binnen uw organisatie zijn er veel onderwerpen om aandacht aan te geven. Wij sommen de belangrijkste voor u op.

Bestuurlijke verantwoording

Als bestuur bent u verantwoordelijk en aansprakelijk als het gaat om het rechtmatig toepassen van e-health.

Invoering en gebruik

Voor het toepassen van e-health is het noodzakelijk een gedocumenteerd proces te realiseren en moet er een duidelijk beleid gelden rondom het gebruik.

Patiëntparticipatie

De cliënt moet vooraf geïnformeerd en actief betrokken worden wanneer bij de behandeling gebruik wordt gemaakt van e-health-toepassingen.

"Een juiste implementatie van e-health brengt veel aandachtspunten met zich mee."

Gegevens en informatie

Het bestuur dient de juiste kennis te hebben van de gegevensbehoefte. Het uitwisselen van informatie vergt ook een goed beleid.

Beveiliging en continuïteit

Op het gebied IT, informatiebeveiliging en continuïteit gelden belangrijke voorwaarden waarvoor het bestuur verantwoordelijk is.

Aansprakelijkheid

De juridische kaders zijn niet altijd even helder voor zorgorganisaties die e-health inzetten. Het is belangrijk dat zorgorganisaties weten hoe de verantwoordelijkheden zich verhouden.

Behandelrelatie

Bij digitale zorgverlening moet sprake zijn van een bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt.

Dit betekent dat de inzet van e-health moet voldoen aan professionele normen, richtlijnen en medisch protocollen van de beroepsgroep.

Als er tussen de zorgverlener en de patiënt geen behandelrelatie bestaat, dan mag online contact slechts plaatsvinden als de daaraan verbonden risico’s zijn geminimaliseerd en het contact de patiënt ten goede komt.

Zorginkopers

Steeds vaker wordt door zorginkopers aan zorgorganisaties voorwaarden gesteld rondom de inzet van digitale zorg.

De aanwezigheid van e-health in combinatie met een concreet innovatiebeleid wordt steeds vaker als randvoorwaarde gesteld om als zorgaanbieder in aanmerking te kunnen komen voor een zorgovereenkomst.

Ook om die reden wordt het voor zorginstellingen steeds relevanter om hun e-health op orde te hebben en structureel te investeren in de ontwikkeling van e-health binnen de eigen zorgorganisatie.

Stimuleringsregeling

Voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van e-health kan door een zorgaanbieder onder bepaalde voorwaarden subsidie worden aangevraagd.

Deze stimuleringsregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft als doel het opschalen en borgen van digitale e-health-toepassingen om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren of mantelzorg te vereenvoudigen of ontzorgen.

Het SET-programma is gestart in 2019 en heeft een looptijd van drie jaar.